Nopietnā daļa

 • JDPM Integrated Communications zīmola dibinātāja un vadītāja. Jā, logo redzamais “M” kastītē ir nekas cits kā tradicionālais mārketings, bet mūsdienu konkurences apstākļos ir jāizrāpjas no ierasti komfortablajiem rāmjiem

 • SIA “DaJo” valdes priekšsēdētāja, stratēģiskas integrētās mārketinga komunikācijas un zīmolvadības projektu vadīšana un izstrāde klientiem dažādās jomās vietējā un starptautiskā tirgū

 • Biznesa augstskola Turība doktora studiju programmas “Komunikācijas vadība” un maģistra studiju programmas “Sabiedriskās attiecības” direktore, mārketinga un saistīto kursu docente. Pieprasīta vieslektore

 • Praktiskā un zinātniskā darbība jau vairāk nekā 16 gadus ir saistīta ar integrēto mārketingu, zīmolvadību, tās vedību un masu medijiem

 • Zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) - plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes nozarē. Divi maģistra grādi – Sabiedrības, kā arī Izglītības darba vadībā. 1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība ar jurista palīga kvalifikāciju

 • Monogrāfijas “Domino Effect in Risk and Crisis Communication. Management and legal aspects” (2021) autore, SIA “Biznesa augstskola Turība”, ISBN 978-9934-543-27-2

 • Promocijas darba tēma - Domino effect theory and legal regulations: the effects of risk and crisis communication on Latvian enterprises (darbs izstrādāts angļu valodā) - Domino efekta teorija un tiesiskais regulējums: Komunikācija riska un krīzes situācijās– ietekme uz Latvijas uzņēmumiem. Links uz promocijas darba kopsavilkumu latviski. Links uz promocijas darba kopsavilkumu angliski

 • Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) biedre, mentore, Latvijas Mārketinga profesionāļu asociācijas (LMPA) biedre un biedrības “No kabatas kabatā” valdes priekšsēdētāja. BNI Vivaldi un Talsu komersanta kluba biedre, Turības mentoru asociācijas mentors

 • Dalība profesijas standarta izstrādes darba grupā, sagatavojot Stratēģiskās komunikācijas vadītāja standartu - standarts, kā arī dalība LZA Mediju un komunikācijas nozares terminoloģijas apakškomisijā šeit

 • Divu dēlu mamma

 • Dziedātāja, kas iedvesmo – Norah Jones (http://www.norahjones.com/)

 • Garšo ķirši, makaroni Boloņas mērcē, biešu zupa, Napoleona kūka ar vārīto krēmu, Lestenes piparkūkas un rozā vīns

 • Nesaprotu, kā var ēst vinegretu

 • Mīļākā krāsa – Royal Blue

Turpinājums nākamajā sadaļā...