Varētu šķist, ka bukleta / brošūras ēra ir pagātnē, jo digitalizācijas laikmetā esam pieraduši informāciju lasīt elektroniskā formā. Tomēr jāsaka, ka, ir gadījumi, kad bez tiem neiztiksim. Protams, apjoms ir būtiski samazinājies. Par kokiem arī būtu lietderīgi padomāt. Kontrolsaraksta veidā atspoguļoju svarīgākos aspektus tā izveidei.

Funkcionālais lietojums

 • Vai buklets ir interesants?

 • Vai buklets, brošūra sastāv no sekojošiem elementiem:

 • Ziņu saturs

 • Bukleta modeļa izvēle

 • Grafiki, shēmas

 • Dizains

 • Vai buklets sniedz informāciju par uzņēmumu, produktu un pakalpojumiem?

 • Vai ir skaidrs, vai buklets domāts potenciālajiem vai esošajiem klientiem?

 • Vai ir skaidrs, kas ir mērķa auditorija? Kāds ir tās raksturojums?

 • Kāds ir tās izglītības līmenis, ienākumi un ētikas normas?

 • Kādu funkciju buklets veic?

 • Vai tas iedvesmo, dod cerības, veic pārdošanas funkciju, informē vai izglīto?

 • Vai nav pieļauta kļūda, sarakstot vairāk, kā izvēlētais formāts to pieļauj?

 • Vai informācija ir pasniegta radošā un atraktīvā veidā, sekojot noteiktām vadlīnijām?

Vairāk nav labāk - manuskripts

 • Jo mazāk, jo labāk. Jāveido īsi teikumi un paragrāfi

 • Jālieto informatīvi apakšvirsraksti, lai sadalītu manuskriptu blokos

 • Lieto numerāciju vai simbolus, lai sarindotu atslēgas vārdus

 • Veido kopsavilkumu un atkārto galvenos 2 vai 3 vārdus

 • Veido komplicētus teikumus virsrakstos un izvērstākus tālākā skaidrojumā

 • Atgādini lasītājam, ko pakalpojums dos?

 • Lieto atsauces, ja ir izmantoti citi avoti

 • Veido viegli lasāmu tekstu

 • Izmanto grafikus

Tukšums ir vērtība - izkārtojums

 • Necenties aizpildīt katru brīvo vietu. Lai paliek daudz baltu, brīvu vietu

 • Organizē izklāstu no kreisās uz labo pusi, kā arī no augšas uz apakšu

 • Lielākā daļa cilvēku tādā kārtībā lasa

 • Izvairies no pretstatiem (piemēram, balti burti un melns fons). Tos ir grūti lasīt

 • Izvairies lietot foto vai mākslas darbus kā fonu, jo tos arī ir grūti lasīt

 • Izrotātas lapu malas lasītājs uztvers kā divas lapas

 • Lieto grafikus un fotogrāfijas, lai sabalansētu tekstu

 • Bildes un ilustrācijas veido pēc iespējas lielākas. Ja iespējams, tajās ir jāparādās darbībai

Arī buklets grib būt formā

 • Vislabākais burtu lielums ir 10 vai 11, virsrakstus izceļot ar 2 X lielāku fontu. Ja mērķauditorija ir vecāki cilvēki, jāizvēlas 12. vai 14. burtu lielums

 • Lieto mazas svītriņas vai ornamentus teksta atdalīšanai. Virsrakstus var neatdalīt ar svītriņām

 • Lieto maz uzskaitījuma. Plašs uzskaitījums radīs cilvēkos apjukumu un “izjauks” dizainu

 • Lieto trekno druku virsrakstiem un atslēgas vārdiem. Nelieto to iztirzājuma daļā

 • Lieto “italic” teksta izcelšanā

 • Izvairies virsrakstos lietot lielos burtus. Teksts ir vieglāk lasāms, ja tiek lietoti gan lielie, gan mazie burti

Tikai ne varavīksne

 • Tekstā lieto melno krāsu. Ja lieto vēl kādu krāsu, pārliecinies vai tā izceļas.

 • Lieto to citātos vai dažās teksta daļās

 • Virsrakstus var izcelt ar citu krāsu, bet tiem ir drīzāk jābūt tumšiem, ne pasteļtoņiem

 • Izvairies lietot daudz krāsas, apvienojumā ar zemas kvalitātes papīru. Ja ir daudz krāsu, papīram jābūt kvalitatīvam.

Jāpiebilst, ka bukletā jāietver arī ideoloģiskā apstrādāšana jeb iedvešana, kas izskaidro organizācijas likumus un apraksta priekšrocības, ko dod spēlēšana pēc šiem likumiem. Tā cenšas iedvest komandas garu. Specifiskas informācijas gadījumos buklets pilda references jeb uzziņas funkciju, kā arī tas ir organizācijas raksturojums – parasti tiek izskaidrota organizācijas filozofija, vērtības un vadošie principi. Raksts video slaidos.

Netiec galā?

JDP Integrated Communications piedāvā konsultācijas, stratēģijas, vadību, apmācību. Sazinies – kontakti

Seko tendencēm un aktualitātēm sociālajos tīklos – JDP Integreted Communications - @jdpintegrated

Patiesā cieņā

Jolanta Derkevica-Pilskunga, PhD

20.08.2020