Kā solīju, publicēju kontrolsarakstu preses relīžu pārbaudei. Saraksts pamazām tapis vairāk kā 17 gadu darba pieredzē un balstīts uz praktiskām, kā arī teorētiskām nostādnēm un mūsdienu tendencēm. Iepriekš publicēju līdzīgu sarakstu blogu sagatavošanai Blogi . Pēc šiem principiem vados darbā ar klientiem, kā arī studentiem vairākkārt atkārtoju, ka šī ir ābece ar 117 burtiem. Strādājot radio, esmu izdzēsusi, neatvērusi, izprintējusi un izmetusi tūkstošiem preses relīžu. Cerams, ka materiāls noderēs arī tavā darbā, vai arī būs kā palīgs, lai zinātu, ko prasīt tavu preses relīžu sagatavotājiem.

Kas lācītim vēderā - relīzes mērķis

  • Preses relīze ir īsa (ne vairāk kā 2 lapaspuses). Kopējais (ideālais) garums ir aptuveni 300 - 800 vārdi (par vārdu skaitu domas dalās)

  • Katrs teikums ir pārdomāts (garāka pieļaujama izņēmuma gadījumos). Jāpiebilst, ka vēl nesenā vēsturē preses relīzes bija garākas. Šobrīd “laiks ir nauda”, tādēļ nav nepieciešams lieki tērēt žurnālistu dārgo laiku. Viena vai pus lapa – ideāls variants

  • Preses relīzē ietvertais ir kas interesants, jauns, nebijis, unikāls, saistošs, ievērības cienīgs. Vienmēr jāatbild uz jautājumu – Nu un tad?

  • Preses relīzes tiešais mērķis nav reklamēt produktu vai pakalpojumu

  • Ir zināma un analizēta ziņas sasniegšanas mērķauditorija

  • Ziņa ir pielāgota mērķauditorijai un konkrētam masu medijam

  • Ir izpētīti konkurenti un viņu aktivitātes

  • Ir saprotama konkurences priekšrocība un šis aspekts iekļauts relīzē

  • Izvairieties no paziņojumiem par tālu nākotni (vairāk koncentrējieties, kas ir izdarīts vai arī plānots tuvākajā nākotnē)

Virsraksts – kā naglai uz galvas

  • Virsraksts ir interesi piesaistošs, aktīvs un atbild uz jautājumiem – Kas? Ko dara? Vienlaicīgi - tas ir lietišķs, atstājot iespējamā raksta virsraksta izvēli masu medijos žurnālista ziņā

  • Virsraksts raisa interesi

  • Virsraksts nav noslēpumains, nesaprotams (nevajadzētu aizrauties ar humoru)

  • Virsraksts nav garlaicīgs

  • Virsraksts ietver stāstījuma galveno ideju

  • Tas ir pielāgots attiecīgā plašsaziņas līdzekļa stilam

  • Tajā neraksta visus vārdus ar lielajiem burtiem

  • Nelieto izsaukuma zīmi

  • Virsraksts ir īss (aptuveni 6 vārdi)

Publicēšanas datums – randiņš ar žurnālistu

  • Preses relīzei ir datums

  • Ja relīzei ir vēlamais publicēšanas datums, izmantojiet embargo (norādi, kad ziņa var tikt publicēta), bet uzmanīgi, pasaulē ir daudz gadījumu, kad žurnālisti embargo ir pārkāpuši. Pievienotajā linkā vairāki piemēri - (embargowatch/ ). Tātad, bez vajadzības labāk nelietot

  • Preses relīze ir par pavisam nesenu vai gaidāmu notikumu

  • Tā ir nosūtīta piemērotā laikā

Caur ērkšķiem uz zvaigznēm

Pirmā rindkopa – līds (es to parasti saucu par radio formāta ziņu)

  • Galvenie fakti ir ietverti pirmajā rindkopā

  • Ir izmantoti ne vairāk kā 100 vārdi, lai izskaidrotu, Kas? Ko dara? Kad? Kāpēc? Kur? (dažreiz arī - Kā?)

  • Pirmā rindkopa ietver āķi

Apgrieztās piramīdas princips

 • Preses relīze ir veidota, vadoties pēc apgrieztās piramīdas principa, no svarīgākā uz mazāk svarīgo

 • Katra nākamā sadaļa saglabā interesi

 • Saturs piedāvā pievienoto vērtību

 • Stāsts ir spēcīgs

 • Ideja un tās interpretējums ir atstrādāts. Materiāls nav puspabeigts

 • Ir izdalīts pamatteksts (iztirzājums)?

 • Relīzes beigās ir kopsavilkums

 • Preses relīzes kopējais saturs atbild uz jautājumiem – Kas? Kur? Kad? Kāpēc? Kā? Ko dara?

Citāti, fakti – domā ārpus rāmjiem

  • Preses relīzē ir ietverti citāti un tie ir saskaņoti ar autoriem (piemēram, klienta viedoklis)

  • Citāti nav vispārīgi un piemērojami ikvienam uzņēmumam (tie ir unikāli un organiski)

  • Relīzē ir iekļauti interesanti fakti, vērtīgi statistikas dati, tendences

  • Relīzes beigu daļā tiek skaidroti fakti par uzņēmumu (darbinieku skaits, galvenie produkti, tirgus daļa, galvenie klienti utt.), sniegta fona vai vēsturiska informācija, bet īsi

  • Izmantotie avoti ir uzticami un skaidri identificēti

  • Ja ir izmantoti pētījuma dati, tad tā interpretāciju būtu vēlams saskaņot ar pētījuma veicēju

  • Veiciet savu pētījumu, iekļaujiet faktus relīzē

  • Fakti ir izglītojoši, precīzi un sniedz pievienoto vērtību

  • Arī citāti ir spilgti un dod pievienoto vērtību

  • Drīkst iekļaut vairākus citātus vai faktus

  • Jo “augstākas raudzes” ekspertus iekļausiet, lielāku rezonansi panāksiet

  • Nav lietotas atsauces uz citu mediju rakstīto

  • Relīzē nav apmelojumu

Tu esi uz delnas

Kontaktpersonas

  • Ir ietvertas kontaktpersonas, kuras var sniegt plašāku informāciju (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts, mājaslapa)

Fotogrāfijas, video, skaņas faili

  • Ir pievienotas aktīvas fotogrāfijas, kurās attēlotais atbild uz jautājumu – ko dara? Tātad, nevis stāv pie Ziemassvētku eglītes, bet to pušķo. Veikala atklāšanā pārgriež lenti, paraksta līgumu utt.

  • Fotogrāfijas ilustrē stāstu

  • Fotogrāfijām nav tikai ilustratīva nozīme

  • Fotogrāfijas ir ar augstu izšķirtspēju, saglabātas JPEG formātā

  • Informējiet, ka pielikumā ir augstas izšķirtspējas fotogrāfijas

  • Fotogrāfijas ir pievienotas kā pielikumi (tās nav iekļautas relīzes teksta sadaļā)

  • Fotogrāfijas nav ņemtas no stock

  • Fotogrāfiju izmantošanai ir ievēroti saistošie normatīvie akti (piemēram, autortiesības, datu regula, privātuma normas utt.)

  • Drīkst pievienot arī video vai skaņas failus (tie tikai paspilgtinās stāstu)

Sēdies! Divi! - valoda

  • Valoda ir vienkārša, kodolīga un precīza

  • Relīzē nav stila un gramatikas kļūdu

  • Rakstītājam pašam ir skaidrs, par ko ir stāsts

  • Neizmantojam “es” vai “jūs” formu, kas veido personīgu uzrunu ar lasītāju

  • Ir ievērota tagadnes forma

  • Jāizvairās no pārākās un vispārākās pakāpes (visskaistākais un brīnišķīgākais gada pasākums. Izņēmuma gadījumi ir tūrisma joma, atsevišķi kultūras pasākumi, kino u.c.)

  • Jāizvairās no īpašības vārdiem – izcils, brīnišķīgs, kvalitatīvs, apbrīnojams, vienreizējs utt.

  • Ir ievērota izvairīšanās no specifiskiem terminiem

  • Relīzē nav liekvārdības un tukšvārdības

Lai tā būda rūc

Citi tehniskie jautājumi, noformēšana

  • Preses relīzi ir pārlasījuši vairāki cilvēki

  • Tā ir saskaņota ar atbildīgajām personām (tajā skaitā juristiem)

  • Iekļautie fakti ir pārbaudīti

  • Preses relīzei pievienotie linki ir aktīvi

  • Relīzē ir iekļauta informācija ar iespēju uzzināt vairāk informācijas vai sekot sociālajos tīklos (masu mediji to iespējams nepublicēs, bet mēģināts nav zaudēts)

  • Uzlabojiet SEO (optimizējiet relīžu saturu ar meklētājprogrammām)

  • Lietojiet atslēgvārdus, pirms tam veicot to izpēti, salīdzinot ar konkurentiem

  • Sakārtojiet hipersaites (ideāli 1 saite uz katriem 100 vārdiem. Tātad – nepārspīlēt)

  • Lietojiet saites uz savu mājaslapu

  • Pamattekstā nav iekļautas e-pasta adreses

  • Tekstā nav iekļautas tabulas, attēli, liekas atstarpes un citas nesaprotamas rakstu zīmes

  • Relīze ir noformēta BEZ ATKĀPĒM

  • Stāstījums ir sadalīts rindkopās

  • Rindkopās teikumu skaits nepārsniedz 5

  • Ir ievērota 1,5 atstarpe starp rindām

  • Ir lietoti salasāmi burti un izmēri (parasti 12.fonta izmērs)

  • Skaitļi no viens līdz deviņi ir rakstīti ar vārdiem

  • Ir izmantota viena A4 lapas puse, nevis abas puses

  • Lielie burti ir iekļauti, ja to nosaka gramatikas noformējums (saīsinājumi teksta sākumā ir atšifrēti un norādīts, ko tas turpmāk tekstā nozīmē, bet labāk tomēr nelietot saīsinājumus)

  • Relīze nav “Lieldienu ola”, tāpēc nav lietoti lieki bold, slīpraksts vai izkrāsoti burti

  • Relīzē (bez stingra pamatojuma) netiek lietotas izsaukuma zīmes

  • Relīze tiek noformēta uz uzņēmuma veidlapas

  • Lappusei ir iestatītas platas malas

  • Veidlapas rekvizītu zonā ir iekļauts uzņēmuma logo, adrese, tālrunis, mājaslapa, reģistrācijas numurs un zem visas šīs informācijas ir jāievieto apakš-svītra (izņēmums varētu būt, ja uzņēmumam ir cita formāta apstiprinātā veidlapa, bet tā būtiski nedrīkstētu atšķirties)

  • Ja relīze ir uz 2 lapām, to norādiet, piemēram, 1 no 2 vai 2 no 2

  • Katrā nākošajā lpp. ir atkārtots preses relīzes nosaukums

  • Teikums vai rindkopa nav sadalīta uz divām lapas pusēm

  • Zīmola nosaukums netiek dalīts (CTRL + SHIFT + SPACE – veido nedalāmo atstarpi tekstā)

  • Ja relīze sniegta par juridiskiem, politiskiem u.c. nopietniem jautājumiem, lietojiet korektas atsauces uz likumiem, lietas numuriem, projekta numuriem, nosaukumiem utt.

  • Ir nodrošināta iespēja iegūt papildus informāciju (demonstrācijas, paraugus utt.)

  • Pieminot cilvēkus, ir rakstīts pilns vārds, uzvārds, amata nosaukums

  • Norādiet attiecinājumu – “paziņojums presei” vai aizstājiet to ar norādi konkrētam žurnālistam, redaktoram

Ne asakas

Nosūtīšana

  • Relīze ir nosūtīta mērķa kontaktpersonām

  • Preses konferencēs ir pieejamas arī izdrukātas versijas

  • E-pasta pamattekstā ir iekopēta relīzē sniegtā informācija

  • Ja nosūtītajā relīzē ir pamanīta kļūda, sūtiet precizējumu

  • E-pastā tiek aizpildīta aile “subject”, kas ir uzrunājoša. Šajā ailē neraksta “preses relīze” vai “informācija medijiem” – tas kaitina žurnālistus

  • Lietojiet BCC iespēju

  • Kā pirmo e-pastu ievadiet savu, jo saņēmējs redz vēl vienu e-pastu, arī, ja esat norādījis BCC

  • Jāpārbauda, vai mediju sarakstā ietvertās ziņas nav novecojušas

Publicēšana

  • Izvēlieties piemērotu taktiku, kā noskaidrot, vai relīze tiks publicēta (izmantojiet iepriekš nodibinātos labos kontaktus ar žurnālistiem, piedāvājiet papildus informāciju, esiet interesants)

  • Lieki nezvaniet, nekaitiniet žurnālistu

  • Ja relīze netiek publicēta, mēģiniet savādāk, interesantāk

  • Ja publikācijā pamanīta kļūda, sūtiet precizējumu (iespējams, ka kādā no nākamajām publikācijām ir iespējams veikt kļūdu labojumu)

  • Ir izmantoti kvalitatīvi un uzticami izplatīšanas kanāli (mediju atlase)

  • Savā mājaslapā un sociālajos tīklos “vārds vārdā” nepublicējiet preses relīzes saturu (pielāgojiet stāstāmo konkrētam kanālam). Izņēmums, ja mājaslapā ir atvēlēta atsevišķa sadaļa masu medijiem. Masu medijiem arī varētu nepatikt, ja pilno saturu jau esat nopublicējis

  • Esiet sazvanāms, ja žurnālistam radīsies papildus jautājumi

Pēc publicēšanas

  • Veiciet mediju monitoringu

  • Turpiniet ziņas rezonansi savos sociālajos tīklos, mājaslapā u.c. “owned media” (to sauc par “sociālo saķeri”)

  • Izmantojiet preses relīzē lietotos atslēgvārdus un #

  • Koncentrējieties uz zīmola veidošanu un uzticamības radīšanu

  • Ja ir “ieslēgušās” krīzes komunikācijas cienīgas diskusijas, strādājam ar komentāriem, reaģējam, nemelojam, atvainojamies, ja nepieciešams, sliktos komentārus nedzēšam, nepieņemam lēmumu nereaģēt, neslēpjamies

Vairāk rakstos:

Krīzes Komunikācijas Plānošana

Pēckrīzes Komunikācija

Reputācija

Kuluāros ir bijušas diskusijas, vai preses relīze kā formāts nav mirusi. Pačukstēšu, pavisam mirusi tā noteikti nav un tā ir nopietns sabiedrisko attiecību instruments, bet, kā jau minēju sākumā, pirms publicēšanas 117 reizes jānomēra. Raksts video slaidos

Ja tev ir papildus ieteikumi izveidotajam kontrolsarakstam, sūti uz jdpinvest@gmail.com Pievienošu ar atsauci uz tavu mājas lapu.

Ja šķiet, ka pats nevari uzrakstīt preses relīzi, nākšu talkā.

Raksti – jdp@jdpintegratedcomm.com

Seko tendencēm un aktualitātēm sociālajos tīklos – JDP Integreted Communications @jdpintegrated

Patiesā cieņā

Jolanta Derkevica-Pilskunga, PhD

04.06.2020


Daži vērtīgi papildus avotihttps://neilpatel.com/blog/ironclad-rules-for-press/ https://elearningindustry.com/press-release-guidelines https://blog.hubspot.com/marketing/press-release-template-ht