Personiskā zīmola veidošana – tendenču tendence mārketingā. Mūsdienās tā nav nepieciešamība tikai slavenību un politiķu karjeras un reputācijas uzlabošanai, bet ir kā virzītājspēks lielu un mazu uzņēmumu vadīšanā. Šoreiz JDP Integrated Communications raksts tapis sadarbībā ar Janu Bunkus – sociālo zinātņu maģistri, ar vairāk nekā 16 gadu pieredzi sabiedriskajās attiecībās, šobrīd Biznesa augstskola Turība Komunikācijas virziena vadītāja (prodekāne).

Kāpēc? Kāpēc ne?

 • Atbilde ir pavisam vienkārša, patērētāji mēdz izvēlēties zīmolus, kas atbilst viņu vēlamajam paštēlam. Par šo aspektu ir veikti pētījumi ar šī fakta apstiprinošiem rezultātiem. Tas nav stāsts tikai par uzņēmumu vadītāju spēcīgi veidotiem zīmoliem, bet gan par visas komandas stratēģisku personisko zīmolu attīstīšanu. Arvien vairāk vizuālajos materiālos modeļus nomaina “dzīvi”, “īsti” cilvēki – uzņēmumu īpašnieki, vadītāji, darbinieki.

 • Personiskais zīmols ir elementu (piemēram, vērtības, valodas lietošana gan mutiski, gan rakstiski, attieksme pret cilvēkiem un uzņēmējdarbībā, ķermeņa valoda, ģērbšanās stils, uzvedības etiķete, uzticamība, komunikācija sociālajos tīklos un internetā kopumā, utt.) kopums, un tos nevar skatīt vai uztvert atsevišķi, jo viena elementa darbība ietekmē pārējo, proti, tādā veidā veidojas reputācija.

Kas es esmu?

Ko tad ietver personiskā zīmola izveide? Kas jāņem vērā? Ir jādomā kopsakarībās, proti, personīgām vērtībām būtu jāsakrīt ar uzņēmuma. Ja esi jauna uzņēmuma dibinātājs, ieteikums izpildīt arhetipa testu gan uzņēmuma, gan personiskam zīmolam. Šeit tests. Tas palīdz saprast komunicēšanas virzienu. Pēc tam konsekventi ieteikums pieturēties pie šī stila. Tas palīdzēs emocionāli, stratēģiski vai muļķīgi nenovirzīties no mērķa.

Kur es esmu? Stratēģija

 • Tieši tāpēc arī personiskajam zīmolam jābūt balstītam uz ilgtermiņa stratēģiju – tas personīgajai reputācijai sniegs lielāku pievienoto vērtību un apkārtējie ilgtermiņā pamanīs, cik konsekvents esi. Radot nopietnu iespaidu, neder vienas dienas stratēģija vai komunikācija, izejot no brīža emocijām.

 • Ja runājam par stratēģiju, tad ir jābūt skaidram zīmola nosaukumam – arī personiskam. Tas var būt arī pseidonīms. Tālāk (vismaz priekš sevis) vajadzētu nodefinēt savu mērķauditoriju un zīmola vērtības. Jāsaprot komunikācijas kanāli. Ne vienmēr ir jābūt visur. Stratēģijā informāciju var dalīt, piemēram, nopietnāki ieraksti LinkedIn, viedoklis Twitter, vizuāli skatāmāki ieraksti Instagram un no visa mazliet Facebook. Jāsaprot, kas stratēģiski ir apskatāmās tēmas un rubrikas. Piemēram, JDP Integrated Communications, kas ir pseidonīms personiskam zīmolam, komunikācijas stratēģijā (nedēļas griezumā) Facebook pirmdienās ir reklāma “parastā”, otrdienās mācību video, trešdienās īsa tendence, ceturtdienās bloga raksts, piektdienās integrētās mārketinga komunikācijas ideja ceļojumos, sestdienās izklaides info, bet saistīta ar komunikācijas tēmu un svētdienās kāda vērtīga dzīves atziņa. No šī visa LinkedIn ir tikai daļa, izlaižot izklaides. Instagram vizuāli baudāmais. Twitter maza daļa reklāmas, norādes uz bloga rakstiem, kā arī aktuālie viedokļi. Šis algoritms gan neliedz dalīties ar papildus aktualitātēm, kā arī ir veidots, balstoties uz analītikas datiem – mājas lapas apmeklējumu un cilvēku iesaisti (engagement rate). Ar sevi arī jāvienojas, kāds būs komunicēšanas stils jeb balss tonis. Galvenais nekautrēties – ir reizes, kad katrs ieraksts un aktivitāte šķiet kā uzdrīkstēšanās jeb cīņa ar sevi. Tas nav tas pats, kas būvēt stratēģijas un komunicēt klientu vai uzņēmuma vārdā. Tālāk jāsaprot, kāda tad ir personiskā zīmola misija, vīzija un vērtības. Savu būtību nevajadzētu pazaudēt.

Neietērpsim darbiniekus komunikācijas uniformās

Darbiniekiem visiem nav jābūt vienādiem – vērtībām ir jāsaskan ar uzņēmuma, bet katrs ir personība, ar savām individuālām vērtībām, hobijiem, dzīves mērķiem, interesēm. Tas nav noziegums. Atšķirīgais tieši papildina kopējo uzņēmuma tēlu. Uzņēmuma mājaslapā nevajag kautrēties norādīt darbinieku personīgos kontus, lai parādītu, cik dažādi esam, par to gan iepriekš vienojoties. Mūsdienās atšķirīgais nozīmē arī oriģinālais, jeb tāds, kas nav citiem. Proti, arī domājot par savu tēlu jeb zīmolu, jādomā par interesantu un unikālu komunikācijas saturu. Laikā, kad kopumā publiskajā komunikācijā valda situācija – publicēt visu par visu, oriģinalitātei ir izšķiroša nozīme.

Kurus kontus?

Jāvienojas arī, kurus kontus. Ieteikums gan būtu konsekventi vienoties, vai tie ir LinkedIn nopietnākie, Twitter viedokļu, Instagram vizuāli baudāmie vai Facebook (no visa mazliet) konti. Tā arī netiks pazaudēts uzņēmuma kopējais korporatīvais tēls. Par konta izvēli – tas ir atkarīgs no uzņēmuma darbības sfēras. Linkedin ir nopietnāka platforma. Tajā parādās interaktīvi profesionāli veidoti CV, kā arī ir redzamas visas aktivitātes. Augstākā pilotāža, ja darbinieki no saviem profiliem dalās ar uzņēmuma informāciju. Darbinieki visdrīzāk dalīsies ar interesantu saturu, tāpēc iepriekš pieminētajai oriģinalitātei arī šajā ziņā var būt izšķiroša nozīme. Sava zīmola veidošana ir samērā jauna joma. Būtībā tas ir mārketings, kuram arī būtu nepieciešama stratēģija. Arī platformas izvēlē.

Personiskā zīmola veidošanas priekšrocības

 • Cilvēkiem patīk pirkt no reāliem cilvēkiem, tāpat arī komunicēt vai uzklausīt šādas personas

 • Caur personisko zīmolu ir personiskāka komunikācija, kas vairāk uzrunā mērķauditoriju

 • Tas palīdz saglabāt autentiskumu gan personai, gan tās vadītajam biznesam

 • Tas veido personisku uzticamību, kā arī veicina lojalitāti zīmolam

 • Ir vieglāk nodibināt uzticamību

 • Nav obligāti nepieciešams uzņēmumu saukt personas vārdā – var būt uzņēmums un atsevišķi veidots personiskais zīmols (tikai jāizdomā, kuros aspektos tas komunikācijā tiks sasaistīts)

Mīnusi

 • Tas var būt izaicinoši

 • Personīgi, iespējams, būs jāpārkāpj saviem principiem, bet, nepazaudējot būtību

 • Iespējams, ka būs jādara kaut kas, ko iepriekš neesi darījis (te ieteikums pavērot, kā top dara citi “”benchmarking” – tad var paanalizēt. Ja tas liekas pieņemami un mani uzrunā, tātad, tas ir mans

 • Lielos uzņēmumos klienti varētu gribēt tikties tieši ar vadītāju, kuru ir sastapis personīgā komunikācijā sociālajos tīklos. Tas varētu apgrūtināt darba organizāciju

 • Negatīva reputācija personiskā zīmolā ietekmēs arī tavu uzņēmumu un otrādi

Iedvesmai

 • Sāc ar stratēģijas izveidi

 • Apdomā sava personiskā zīmola mērķi, tad būs skaidri arī instrumenti, kā to sasniegt

 • Papēti līdzīgus personiskā zīmola veidošanas piemērus visā pasaulē

 • Nost ar kautrēšanos

 • Ir jāprot palielīties

 • Vienmēr būs kritiķi – uzklausi konstruktīvo un ņem vērā. Paturi prātā, kritizēs arī tie cilvēki, ar kuriem tavas vērtības nesaskan. Tātad, tie iespējams nav tavi klienti. Nepārdzīvo

 • Arī personiskam zīmolam nepieciešams attīstīt SEO, īpaši, ja veido savu web vai blogu lapu

 • Personiskais zīmols mūsdienās nav tikai rakstniekiem, māksliniekiem, politiķiem, influenceriem, blogeriem, bet gan dažādu jomu pārstāvjiem un labā ziņa ir tā, ka personisko zīmolu var veidot ikviens. Patiesībā, ja ieraksti sevi google meklētājā un par tevi ir redzama informācija – tu jau esi sācis veidot savu personisko zīmolu

 • Stilīgs personiskais zīmols var būt arī tava uzņēmuma nakts sargam. To pat var stratēģiski gudri izcelt. Piemēram, mūsu nakts sargs Juris brīvajā laikā žāvē dažādas augu tējas un butes. Viņam ir 7 jauki mazbērni. Vai nav jauki?

Tātad, sākumā saprast, kas es esmu. Tad tam būvēt stratēģiju. Pēc tam to salāgot ar uzņēmuma stratēģiju. Tādam būtu jābūt spēcīgi būvētam komunikācijas ceļam mūsdienās. Darbinieki draudzējas ar uzņēmumu un otrādi. Svarīgi to saprast vadības līmenī. Raksts video slaidos

Nekad nav par vēlu izglītoties. Par komunikāciju vienmēr ir bijis interesanti papildus pamācīties - Turības studiju programmas

Par Janu Bunkus šeit

Esi gatavs izstrādāt savu un (pēc vēlmēm) arī darbinieku persoisko zīmolu stratēģijas, sazinies - kontakti

Seko tendencēm un aktualitātēm sociālajos tīklos – JDP Integreted Communications - @jdpintegrated

Patiesā cieņā

Jolanta Derkevica-Pilskunga, PhD un Jana Bunkus

16.07.2020.