Personiskā zīmola veidošana – tendenču tendence mārketingā. Mūsdienās tā nav nepieciešamība tikai slavenību un politiķu karjeras un reputācijas uzlabošanai, bet ir kā virzītājspēks lielu un mazu uzņēmumu vadīšanā. Šoreiz JDP Integrated Communications raksts tapis sadarbībā ar Janu Bunkus – sociālo zinātņu maģistri ar vairāk nekā 16 gadu pieredzi sabiedriskajās attiecībās, šobrīd Biznesa augstskolas Turība komunikācijas virziena vadītāju (prodekāni).

Kāpēc? Kāpēc ne?

Kas es esmu? 

Ko tad ietver personiskā zīmola izveide? Kas jāņem vērā? Ir jādomā kopsakarībās, proti, personīgām vērtībām būtu jāsakrīt ar uzņēmuma. Ja esi jauna uzņēmuma dibinātājs, ir ieteikums izpildīt arhetipa testu gan uzņēmuma, gan personiskā zīmola veidošanai. Šeit tests. Tas palīdz saprast komunicēšanas virzienu. Pēc tam der konsekventi turēties pie šī stila. Tas palīdzēs emocionāli, stratēģiski vai muļķīgi nenovirzīties no mērķa.

Kur es esmu? Stratēģija

Neietērpsim darbiniekus komunikācijas uniformās

Darbiniekiem visiem nav jābūt vienādiem – ir jāsaskan ar uzņēmuma vērtībām, bet katrs ir personība, ar savām individuālajām vērtībām, hobijiem, dzīves mērķiem, interesēm. Tas nav noziegums. Atšķirīgais tieši papildina kopējo uzņēmuma tēlu. Uzņēmuma mājaslapā nevajag kautrēties norādīt darbinieku personīgos kontus, lai parādītu, cik dažādi esam, par to gan iepriekš vienojoties. Mūsdienās atšķirīgais nozīmē arī oriģinālo jeb to, kā nav citiem. Proti, arī domājot par savu tēlu jeb zīmolu, jādomā par interesantu un unikālu komunikācijas saturu. Laikā, kad kopumā publiskajā komunikācijā valda nostāja "publicēt visu par visu", oriģinalitātei ir izšķiroša nozīme. 

 Kurus kontus?

Jāvienojas arī, kurus kontus izmantot. Ieteikums gan būtu konsekventi vienoties, vai tie ir LinkedIn nopietnākie, Twitter viedokļu, Instagram vizuāli baudāmie vai Facebook (no visa mazliet) konti. Tā arī netiks pazaudēts uzņēmuma kopējais korporatīvais tēls. Par konta izvēli – tas ir atkarīgs no uzņēmuma darbības sfēras. LinkedIn ir nopietnāka platforma. Tajā parādās interaktīvi profesionāli veidoti CV, kā arī ir redzamas visas aktivitātes. Augstākā pilotāža - ja darbinieki no savos profilos dalās ar uzņēmuma informāciju. Darbinieki visdrīzāk dalīsies ar interesantu saturu, tāpēc iepriekš pieminētajai oriģinalitātei arī šajā ziņā var būt izšķiroša nozīme. Sava zīmola veidošana ir samērā jauna joma. Būtībā tas ir mārketings, kuram arī būtu nepieciešama stratēģija. Arī platformas izvēlē. 

Personiskā zīmola veidošanas priekšrocības

Mīnusi

Iedvesmai

Tātad sākumā saprast, kas es esmu. Tad tam būvēt stratēģiju. Pēc tam to salāgot ar uzņēmuma stratēģiju. Tādam būtu jābūt spēcīgi būvētam komunikācijas ceļam mūsdienās. Darbinieki draudzējas ar uzņēmumu, un otrādi. Svarīgi to saprast vadības līmenī. Raksts videoslaidos

Nekad nav par vēlu izglītoties. Par komunikāciju vienmēr ir bijis interesanti papildus pamācīties:  Turības studiju programmas 

Par Janu Bunkus šeit

Esi gatavs izstrādāt savu un (pēc vēlmēm) arī darbinieku persoisko zīmolu stratēģijas, sazinies - kontakti  

Seko tendencēm un aktualitātēm sociālajos medijos: JDP Integrated Communications, @jdpintegrated 

Patiesā cieņā - 

Jolanta Derkevica-Pilskunga, PhD un Jana Bunkus

16.07.2020.