Ja salīdzinām darbiniekus ar bitēm, tad jāņem vērā pāris svarīgu faktoru – tās no stropiem pazūd, ja tajos nav pietiekami daudz barības. Bites neatgriežas, ja ir pabijušas (ziedēšanas laikā) miglotā rapsī. Iekšējās komunikācijas rezultāts ir stipras attiecības visos organizācijas līmeņos, kas gādā vienotu izpratni par mērķi un produktīvu darbu tā sasniegšanai. Kā veidot attiecības, kas ir saldas kā medus un krāšņas kā rapša lauki?

Nebūs bišu - iznīks rapsis

Kā pietrūkst pilnvērtīgai darbībai, kurā apmierināti būs visi? Kāda tad ir iekšējās komunikācijas ABC? Tā ietver gan ziņojumu, kampaņu sagatavošanu un piegādi vadības vārdā, gan arī dialogu ar cilvēkiem, kas veido organizāciju. Interesanti, ka personīgo zīmolu attīstības kontekstā iekšējās komunikācijas organizatoriskā struktūra, vismaz psiholoģiski, ir mainījusies. Darbinieki kļūst arvien svarīgāki korporatīvā zīmola komunikācijai, tādēļ nereti uzņēmumi strādājošajiem pat piedāvā partnera statusu, saprotot, ka bez bitēm rapsis neziedēs. Ne vienmēr tas ir juridiski, motivēšanas nolūkos tas ir pat neformāli, tomēr šī tendence attīstās visā pasaulē. Darbinieki ar spēcīgi izveidotiem sociālo mediju personīgajiem profiliem, nes zīmola vārdu, tādējādi kļūstot par organizāciju reputācijas vēstniekiem un advokātiem. 

Vai tik vienkārši?

Tomēr darbinieku pienākumu ar savu personīgo zīmolu popularizēt uzņēmuma zīmolu nevar uzskatīt par pašsaprotamu vai viņu iniciatīvu. Cilvēks to dara tad, ja ir noteikti nosacījumi: ja uzņēmumā jūtas novērtēts, gaidīts, motivēts, kā arī saredz izaugsmes iespējas nākotnē.

 Tātad darbinieks būs gatavs iesaistīties un kļūt par ilgtermiņa sabiedroto, ja sagaidīs:

Kas svarīgi, lai augstākminēto varētu paveikt?

Kompromiss – izeja bišu un rapša labsajūtai

Ko darīt, ja nav resursu iekšējās komunikācijas stratēģijai un nav skaidrs, ar ko vajadzētu sākt? Pirmkārt, izanalizēt organizācijas iekšējās komunikācijas praksi; otrkārt, apgūt un trenēt vajadzīgās prasmes, treškārt, intuitīvi un cilvēciski sajust vajadzīgo, ceturtkārt, stratēģiju var veidot un modelēt pats. Iespējams, ka ir vajadzīgas tikai dažas konsultācijas vai mācības. Visos minētajos gadījumos var palīdzēt Ieva Zaumane "Systemic Change". Vairāk - šeit 

Vēl jāpiemin, ka darbinieku jeb (šajā gadījumā) vēstnešu vērtību sistēmai, komunicēšanas stilam un personīgajiem profiliem būtu jāsaskan ar uzņēmuma vērtībām, citādi var rasties pretējs, uzņēmumam nevēlams efekts. Jāņem vērā arī aspekts, ka naidīgas bites var sākt karot pret kaimiņu saimi, un tas var izpausties darbinieku vēlmē palīdzēt uzņēmumam, komunicējot konkurentu sociālajos tīklos. Šādi var iedzīvoties krīzes situācijās. Nepārzinot tās vadību, sekas var būt neprognozējamas. Arī šajos aspektos ir izeja – darbinieku profilu stratēģijas var palīdzēt veidot un komunikācijai sociālajos tīklos piedāvāt mācības. JDP Integrated Communications var palīdzēt – konsultējot, apmācot, stratēģiski vadot - šeit 

Tomēr jāsecina, ka ir iespējami gan pilni bišu stropi, gan ziedoši rapša lauki. Jāspēlē pēc noteikumiem, lai neciestu ne darbinieki, ne veiksmīgi izveidotais bizness. Tātad, ja rapsis, tad miglojams no desmitiem vakarā līdz četriem rītā, bet, ne laikā, kad lido bites. Līdzīgi spēles noteikumi būtu iekšējai komunikācijai – pareizā laikā, vietā un kanālā, lai neciestu ne darbinieki, ne uzņēmums. Raksts videoslaidos

Ja nepieciešamas sistemātiskas izmaiņas iekšējā komunikācijā, raksti: zaumane.ieva@gmail.com

Esi gatavs izstrādāt savu un (pēc vēlmēm) arī darbinieku personīgo zīmolu stratēģijas, sazinies -  jdp@jdpintegratedcomm.com

 Seko tendencēm un aktualitātēm sociālajos medijos – JDP Integrated Communications, @jdpintegrated un @IevaZaumaneSystemicChange

Lai miers Jūsu bišu stropos un rapša laukos!

Patiesā cieņā

Jolanta Derkevica-Pilskunga, PhD sadarbībā ar Ievu Zaumani

30.06.2020.