Vērtīgas atziņas

 • Dzīves mērķis ir mērķtiecīga dzīve (Riks Vorens)
 • Pirms svarīgiem dzīves lēmumiem ir nepieciešama vienatne un klusums
 • Vienmēr tiecies mainīt sevi, pirms mainīt citus (Juris Rubenis)
 • Lūk, bērni ir tā kunga dāvana un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība (Psalmi 127:3)
 • Dzīvē nav nevienas īstas neveiksmes, ir tikai rezultāti. Nav nevienas īstas traģēdijas, ir tikai mācībstundas un īstenībā nav nekādu problēmu, ir tikai iespējas, kas gaida, lai gudrais tās atpazītu kā risinājumus. Tātad – problēma ir risinājums
 • Panākumus ir jāmēra ne tik daudz ar augstāko amatu, ko esi dzīvē sasniedzis, cik daudz ar šķēršļiem, ko esi pārvarējis (B.T.Vašingtons)
 • Es saku jums jau dienas simt un piecas – lai puķi dabūtu, ir jānoliecas.... (Imants Ziedonis)
 • Nelido zemu,

Tavs ceļš ir cits,

Tu esi no tiem,

Kas brīnumiem tic.

(Imants Ziedonis)

 • Visgrūtāk ir tiesāt pašam sevi (Antuāns de Sent-Ekziperī)
 • Dzīvei vajag mazdrusciņ laika un ļoti daudz attiecību veidošanas (Viljams P.Jangs)
 • Mieru, tikai MIERU! (Karlsons)
 • Domas materializējas un mijiedarbojas ar pasauli
 • Gaidīšanas attieksme ir cerības perspektīva

Turpinājums nākamajā sadaļā