Plaukusi Rīgā

  • 2018. gadā pieteicās otrs dēliņš Alfrēds. Priecājos par šīm dzīves dāvanām

  • Tā nu šobrīd esmu beidzot fokusējusies, savas prasmes pozicionējot JDP Integrated Communications zīmola veidolā, pievienojot savu vērtību nu jau neskaitāmiem lielākiem un mazākiem uzņēmumiem un ar komunikāciju saistītām aģentūrām, stratēģiski trāpot klientiem vai klientu klientiem pa pēdām. Tas ir 100% roku darbs jeb individuāls komunikācijas tamborējums tavai mērķauditorijai

  • “Very boring part for you” – vērtīgākie apmeklētie kursi. Noteikti jāpiemin žurnāla "Ir Nauda" darbnīcas par dažādām, ar integrēto mārketingu saistītām tēmām – augsta līmeņa profesionāļu kokteilis koncentrētā veidā. Deutche Welle Radio Training Centre kursi ”News and Current Affairs” un „Praparation of Full Proposal and Management of European Education Projects” Kiprā – zinības visai dzīvei. Biznesa augstskola Turība Profesionālās izaugsmes centrs “Google Adwords kampaņu organizēšana” un Institut français franču valodas kursi - ne mazāk svarīgi. Pārbaudīta vērtība un iesaku arī pārējiem edX online apmācību kursus, kurus ir sagatavojušas dažādas prestižas, augsta līmeņa augstskolas u.c. institūcijas pasaulē – noteikti iesaku dažādas integrētā mārketinga apakštēmas. Īpaši patika digitālā mārketinga stratēģijas, stratēģiskā zīmolvedība, krīzes komunikācija digitālā vidē, pārliecinošās rakstīšanas un publiskās uzstāšanās māksla un sociālā korporatīvā atbildība, pircēja uzvedība un tās analīze, stratēģisks sociālo mediju mārketings, dizaina domāšana un radošums inovācijās u.c.

  • Aktīvi iesaistos neformālās darba grupas “Atdodiet brunčus” sociāli korporatīvi atbildīgās aktivitātēs, cenšoties palīdzēt Talsu pilsētas identitātes veidošanā / atgriešanāAtdodiet brunčus

  • Akadēmisko piepildījumu rodu Biznesa augstskola Turība, vadot doktora un maģistra studiju programmas (“Komunikācijas vadība” un “Sabiedriskās attiecības”), kā arī turpinu vadīt lekcijas, seminārus un meistarklases - mārketinga plānošana, pārdošanas veicināšana tirdzniecībā, krīzes komunikācija, zīmolvedība, patērētāju uzvedība tirgū, integrētā mārketinga komunikācija, mediju komunikācija, inovāciju komunikācija, digitālais mārketings, reklāma, vietas mārketings, komunikācijas kampaņas, sociālo tīklu komunikācija, sabiedriskās attiecības, komunikācijas stratēģijas, vizuālā komunikācija u.c.

  • 2019.gadā ieguvu zinātnisko doktora grādu (PhD) - plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes nozarē.

  • Esam nosvinējuši arī monogrāfijas “Domino Effect in Risk and Crisis Communication. Management and legal aspects” (2021) izdošanas svētkus.

  • Priecājos ar savām zināšanām dalīties dažādās konferencēs, festivālos, semināros u.c.

  • BNI VIVALDI biedre

Skaties šeit