Integrētās Mārketinga Komunikācijas saistītās aktualitātes 

Vairāk par grāmatu: https://www.turiba.lv/sto.../files/komunikacija-reklamai.pdf

https://www.lasap.lv/post/iznakusi-komunikacijas-profesionalu-gramata-praktikiem 

Grāmatu var iegādāties: 

Biznesa augstskola Turība izdevniecībā 

https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/akademiska-un-profesionala-literatura/citas-nozares/komunikacija.

html https://eglobuss.lv/komunikacija